Globalisering

Teknologiske framsteg – som for eksempel fly, internett og mobiltelefonar – har knyta verda tettare saman, og gjort det mogleg å kommunisera og transportera varer enklare og raskare enn nokon gong tidlegare.

Denne prosessen blir kalla globalisering. Globalisering kjem av ordet globus, og handlar om at landa i verda kjem nærare kvarandre, ikkje fysisk, men ved at det blir stadig enklare og meir effektivt å utveksla varer, tenester, kunnskap, kultur og språk mellom landa i verda.

Globaliseringa har aldri vore så omfattande som den er nå. For 50 år sidan hadde det vore heilt utenkeleg å sjå reklameskilt for KFC og McDonald’s i ei gate i den kinesiske byen Shenzhen, men i dag er det ein naturleg del av bybiletet. (Foto: Lina Moiseienko/iStock)

Er du interessert i dette?

Meny

VILKÅR FOR GJENBRUK OG PUBLISERING

Du kan gjenbruka eller publisera tekst frå denne artikkelen på nett eller i trykt format, under Creative Commons-lisensen som er knytta til artikkelen. Sjekk kva vilkår som gjeld for CC-lisensen som er knytta til akkurat denne artikkelen. Du må uansett namngje artikkelforfattaren og Nettskulen.no.

Har du spørsmål om gjenbruk eller publisering? Ta kontakt med redaktøren vår:post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-ShareAlikeCreative Commons Attribution-ShareAlike
Globalisering