Globalisering

Teknologiske framsteg – som for eksempel fly, internett og mobiltelefonar – har knyta verda tettare saman, og gjort det mogleg å kommunisera og transportera varer enklare og raskare enn nokon gong tidlegare.

Denne prosessen blir kalla globalisering. Globalisering kjem av ordet globus, og handlar om at landa i verda kjem nærare kvarandre, ikkje fysisk, men ved at det blir stadig enklare og meir effektivt å utveksla varer, tenester, kunnskap, kultur og språk mellom landa i verda.

Globaliseringa har aldri vore så omfattande som den er nå. For 50 år sidan hadde det vore heilt utenkeleg å sjå reklameskilt for KFC og McDonald’s i ei gate i den kinesiske byen Shenzhen, men i dag er det ein naturleg del av bybiletet. (Foto: Lina Moiseienko/iStock)

Er du interessert i dette?

VILKÅR FOR GJENBRUK

Du kan bruka innhald frå denne læringsressursen på nettet eller i trykk under vår Creative Commons-lisens. Sjekk kva lisens som gjeld for kvar enkelt læringsressurs. Dei fleste læringsressursane er merka med CC BY-NC-SA:

Viss du har spørsmål kan du senda ein e-post til post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Globalisering