Globalisering

Teknologiske framsteg – som for eksempel fly, internett og mobiltelefonar – har knyta verda tettare saman, og gjort det mogleg å kommunisera og transportera varer enklare og raskare enn nokon gong tidlegare.

Denne prosessen blir kalla globalisering. Globalisering kjem av ordet globus, og handlar om at landa i verda kjem nærare kvarandre, ikkje fysisk, men ved at det blir stadig enklare og meir effektivt å utveksla varer, tenester, kunnskap, kultur og språk mellom landa i verda.

Globaliseringa har aldri vore så omfattande som den er nå. For 50 år sidan hadde det vore heilt utenkeleg å sjå reklameskilt for KFC og McDonald’s i ei gate i den kinesiske byen Shenzhen, men i dag er det ein naturleg del av bybiletet. (Foto: Lina Moiseienko/iStock)

Er du interessert i dette?

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Globalisering