Hjernen

Kjelder:
Jansen, Jan & Glover, Joel. (15.12.2016). Hjerne. Store medisinske leksikon. Henta 27.08.2017 frå https://sml.snl.no/hjerne

Nilsen, Alf Jacob. (03.08.2017). Sentralnervesystemet. Nasjonal Digital Læringsarena. Henta 27.08.2017 frå http://ndla.no/nn/node/111380?fag=52234

Norsk Helseinformatikk. (03.05.2017). Hjernefunksjoner og skader. NHI.no. Henta 27.08.2017 frå https://nhi.no/sykdommer/barn/nervesystemet/hjernefunksjoner-og-skader/

Sist oppdatert:

Kategori:

Kropp og helse, Naturfag

Forfattar:

Kompetansemål:

samanlikna nervesystemet og hormonsystemet, og beskriva korleis rusmiddel, legemiddel, miljøgifter og doping påverkar signalsystema

Er du interessert i dette?

Meny

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Hjernen