Hjernen

Kroppen sitt kontrollsenter

Hjernehalvdelane

Storhjernen er delt i to halvdelar, som har kvar sine oppgåver:

(Illustrasjon: Jinho Jung, CC BY-SA)

Venstre hjernehalvdel styrer høgre kroppshalvdel, og påverkar

 • språket (skriva, snakka og lesa)
 • logikk og detaljar
 • talforståing
 • rasjonalitet
 • følgja instruksjonar og reglar
 • tidsforståing

Høgre hjernehalvdel styrer venstre kroppshalvdel, og påverkar

 • bilete og fantasi
 • musikk og rytme
 • følelsar og det emosjonelle
 • rom- og retningssans
 • kreativitet og spontanitet
 • «magefølelse»

Sensorisk og motorisk senter

Hjernen får signal inn til det sensoriske senteret, og sender signal ut til kroppen frå det motoriske senteret.

Kjelder:
Jansen, Jan & Glover, Joel. (15.12.2016). Hjerne. Store medisinske leksikon. Henta 27.08.2017 frå https://sml.snl.no/hjerne

Nilsen, Alf Jacob. (03.08.2017). Sentralnervesystemet. Nasjonal Digital Læringsarena. Henta 27.08.2017 frå http://ndla.no/nn/node/111380?fag=52234

Norsk Helseinformatikk. (03.05.2017). Hjernefunksjoner og skader. NHI.no. Henta 27.08.2017 frå https://nhi.no/sykdommer/barn/nervesystemet/hjernefunksjoner-og-skader/

Sist oppdatert:

Kategori:

Kropp og helse, Naturfag

Forfattar:

Kompetansemål:

samanlikna nervesystemet og hormonsystemet, og beskriva korleis rusmiddel, legemiddel, miljøgifter og doping påverkar signalsystema

Er du interessert i dette?

Meny

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Hjernen