Hjernen

Kroppen sitt kontrollsenter

Hjernehalvdelane

Storhjernen er delt i to halvdelar, som har kvar sine oppgåver:

(Illustrasjon: Jinho Jung, CC BY-SA)

Venstre hjernehalvdel styrer høgre kroppshalvdel, og påverkar

 • språket (skriva, snakka og lesa)
 • logikk og detaljar
 • talforståing
 • rasjonalitet
 • følgja instruksjonar og reglar
 • tidsforståing

Høgre hjernehalvdel styrer venstre kroppshalvdel, og påverkar

 • bilete og fantasi
 • musikk og rytme
 • følelsar og det emosjonelle
 • rom- og retningssans
 • kreativitet og spontanitet
 • «magefølelse»

Sensorisk og motorisk senter

Hjernen får signal inn til det sensoriske senteret, og sender signal ut til kroppen frå det motoriske senteret.

Kjelder:
Jansen, Jan & Glover, Joel. (15.12.2016). Hjerne. Store medisinske leksikon. Henta 27.08.2017 frå https://sml.snl.no/hjerne

Nilsen, Alf Jacob. (03.08.2017). Sentralnervesystemet. Nasjonal Digital Læringsarena. Henta 27.08.2017 frå https://ndla.no/article/7257

Norsk Helseinformatikk. (03.05.2017). Hjernefunksjoner og skader. NHI.no. Henta 27.08.2017 frå https://nhi.no/sykdommer/barn/nervesystemet/hjernefunksjoner-og-skader/

Sist oppdatert:

Kategori:

Kropp og helse, Naturfag

Forfattar:

Kompetansemål:

samanlikna nervesystemet og hormonsystemet, og beskriva korleis rusmiddel, legemiddel, miljøgifter og doping påverkar signalsystema

Er du interessert i dette?

keyboard_arrow_up

VILKÅR FOR GJENBRUK

Du kan bruka innhald frå denne læringsressursen på nettet eller i trykk under vår Creative Commons-lisens. Sjekk kva lisens som gjeld for kvar enkelt læringsressurs. Dei fleste læringsressursane er merka med CC BY-NC-SA:

Viss du har spørsmål kan du senda ein e-post til post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Hjernen