Vegen mot den norske grunnlova

Test deg sjølv

Kjelder:
Norsk Folkemuseum. 1814 på 1, 2, 3. Eidsvoll 1814. Henta 23.05.2017 frå http://eidsvoll1814.no/1-2-3

Norsk Folkemuseum. 4. november – union med Sverige. Eidsvoll 1814. Henta 28.05.2017 frå http://eidsvoll1814.no/union-med-sverige

Norsk Folkemuseum. Krig mot Sverige. Eidsvoll 1814. Henta 27.05.2017 frå http://eidsvoll1814.no/krig-mot-sverige

Norsk Folkemuseum. Norsk opprør. Eidsvoll 1814. Henta 23.05.2017 frå http://eidsvoll1814.no/norsk-oppror

Norsk Folkemuseum. Stortinget 1814. Eidsvoll 1814. Henta 28.05.2017 frå http://eidsvoll1814.no/stortinget-hosten-1814

Frydenlund, Bård. (2015). Mysteriet 1814 – hvordan kunne det skje?. Norgeshistorie.no. Henta 23.05.2017 frå http://www.norgeshistorie.no/grunnlov-og-ny-union/makt-og-politikk/1312-mysteriet-1814-hvordan-kunne-det-skje.html

Mardal, Magnus A. & Gisle, Jon. (2017). Stormannsmøtet. Store norske leksikon. Henta 24.05.2017 frå https://snl.no/stormannsmøtet.

Ottosen, Morten Nordhagen. (2015). Grunnlover i Europa 1789–1814. Norgeshistorie.no. Henta 23.05.2017 frå https://www.norgeshistorie.no/grunnlov-og-ny-union/artikler/1370-grunnlover-i-europa-1789-1814.html

Ottosen, Morten Nordhagen. (2015). Krigen 1808–1809. Norgeshistorie.no. Henta 23.05.2017 frå http://www.norgeshistorie.no/grunnlov-og-ny-union/artikler/1348-krigen-1808-1809.html

Ottosen, Morten Nordhagen. (2015). Krigen i 1814. Norgeshistorie.no. Henta 27.05.2017 frå https://www.norgeshistorie.no/grunnlov-og-ny-union/artikler/1369-krigen-i-1814.html

Ottosen, Morten Nordhagen. (2015). Mossekonvensjonen. Norgeshistorie.no. Henta 27.05.2017 frå https://www.norgeshistorie.no/grunnlov-og-ny-union/artikler/1333-mossekonvensjonen.html

Sejersted, Francis. (2017). 1814: Det selvstendige Norges fødsel. Store norske leksikon. Henta 23.05.2017 frå https://snl.no/1814_-_Det_selvstendige_Norges_fødsel.

Skjønsberg, Harald. (2006). Undervegs: Historie 8: Samfunnsfag for ungdomstrinnet Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Stenersen, Øivind & Libæk, Ivar. (2007). Norges historie: Fra istid til i dag Snarøya: Dinamo Forlag.

Stortinget. Eidsvoll og Grunnlova 1814. Stortinget. Henta 24.05.2017 frå https://www.stortinget.no/nn/Stortinget-og-demokratiet/Grunnlova/Eidsvoll-og-Grunnlova-1814/

Sist oppdatert:

Kategori:

Demokratiforståing og deltaking, Samfunnsfag

Forfattar:

Kompetansemål:

beskrive sentrale hendingar som har ført fram til det demokratiet vi har i Noreg i dag og samanlikne korleis enkeltmenneske har høve til å påverke i ulike styresettreflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst

Er du interessert i dette?

Meny

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Nettskulen.no and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email post@hetlandmedia.no

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vegen mot den norske grunnlova