Vegen mot den norske grunnlova

Test deg sjølv

Kjelder:
Norsk Folkemuseum. 1814 på 1, 2, 3. Eidsvoll 1814. Henta 23.05.2017 frå http://eidsvoll1814.no/1-2-3

Norsk Folkemuseum. 4. november – union med Sverige. Eidsvoll 1814. Henta 28.05.2017 frå http://eidsvoll1814.no/union-med-sverige

Norsk Folkemuseum. Krig mot Sverige. Eidsvoll 1814. Henta 27.05.2017 frå http://eidsvoll1814.no/krig-mot-sverige

Norsk Folkemuseum. Norsk opprør. Eidsvoll 1814. Henta 23.05.2017 frå http://eidsvoll1814.no/norsk-oppror

Norsk Folkemuseum. Stortinget 1814. Eidsvoll 1814. Henta 28.05.2017 frå http://eidsvoll1814.no/stortinget-hosten-1814

Frydenlund, Bård. (2015). Mysteriet 1814 – hvordan kunne det skje?. Norgeshistorie.no. Henta 23.05.2017 frå http://www.norgeshistorie.no/grunnlov-og-ny-union/makt-og-politikk/1312-mysteriet-1814-hvordan-kunne-det-skje.html

Mardal, Magnus A. & Gisle, Jon. (2017). Stormannsmøtet. Store norske leksikon. Henta 24.05.2017 frå https://snl.no/stormannsmøtet.

Ottosen, Morten Nordhagen. (2015). Grunnlover i Europa 1789–1814. Norgeshistorie.no. Henta 23.05.2017 frå https://www.norgeshistorie.no/grunnlov-og-ny-union/artikler/1370-grunnlover-i-europa-1789-1814.html

Ottosen, Morten Nordhagen. (2015). Krigen 1808–1809. Norgeshistorie.no. Henta 23.05.2017 frå http://www.norgeshistorie.no/grunnlov-og-ny-union/artikler/1348-krigen-1808-1809.html

Ottosen, Morten Nordhagen. (2015). Krigen i 1814. Norgeshistorie.no. Henta 27.05.2017 frå https://www.norgeshistorie.no/grunnlov-og-ny-union/artikler/1369-krigen-i-1814.html

Ottosen, Morten Nordhagen. (2015). Mossekonvensjonen. Norgeshistorie.no. Henta 27.05.2017 frå https://www.norgeshistorie.no/grunnlov-og-ny-union/artikler/1333-mossekonvensjonen.html

Sejersted, Francis. (2017). 1814: Det selvstendige Norges fødsel. Store norske leksikon. Henta 23.05.2017 frå https://snl.no/1814_-_Det_selvstendige_Norges_fødsel.

Skjønsberg, Harald. (2006). Undervegs: Historie 8: Samfunnsfag for ungdomstrinnet Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Stenersen, Øivind & Libæk, Ivar. (2007). Norges historie: Fra istid til i dag Snarøya: Dinamo Forlag.

Stortinget. Eidsvoll og Grunnlova 1814. Stortinget. Henta 24.05.2017 frå https://www.stortinget.no/nn/Stortinget-og-demokratiet/Grunnlova/Eidsvoll-og-Grunnlova-1814/

Sist oppdatert:

Kategori:

Demokratiforståing og deltaking, Samfunnsfag

Forfattar:

Kompetansemål:

beskrive sentrale hendingar som har ført fram til det demokratiet vi har i Noreg i dag og samanlikne korleis enkeltmenneske har høve til å påverke i ulike styresettreflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst

Er du interessert i dette?

keyboard_arrow_up