Vindkraft

Filmen er produsert av Snöball Film for Kunnskapsfilm. Lisens: CC BY-NC-ND

Sist oppdatert:

Kategori:

Energi og materie, Naturfag

Forfattar:

Kompetansemål:

drøfta korleis energiproduksjon og energibruk kan påverka miljøet lokalt og globaltgjera greie for energibevaring og energikvalitet og utforska ulike måtar å omdanna, transportera og lagra energi på

Er du interessert i dette?

keyboard_arrow_up

VILKÅR FOR GJENBRUK

Du kan bruka innhald frå denne læringsressursen på nettet eller i trykk under vår Creative Commons-lisens. Sjekk kva lisens som gjeld for kvar enkelt læringsressurs. Dei fleste læringsressursane er merka med CC BY-NC-SA:

Viss du har spørsmål kan du senda ein e-post til post@nettskulen.no

License

Creative Commons License Attribution-NonCommercial-NoDerivsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs
Vindkraft